С какви необходими ресусрси трябва да разполагате, за създаване на добро съдържание в социалните мрежи?

За последните 10 години съм поддържал около 50 профила в социалните мрежи и съм изхарчил десетки хиляди лева за реклама, което ми е помогнало да натрупам солиден опит в изучаването на различните типове таргет аудитории.  От гледна точка на мениджмънта на една компания и стремежа към намаляване на разходите много клиенти са ме наемали за по няколко месеца, за да развия бизнес профила им, след което да обуча наличния персонал на неговата поддръжка. Това работи, но до момента, в който обучения персонал не е сменил местоработата. Също така не от всеки човек, можеш да очакваш да се справя еднакво добре с всички поставени задачи. Още повече, че рекламирането и създаване на съдържание във фейсбук и инстаграм, например, изисква много добро развито творческо въображение и доста добре развити компютърни умения и задължителни поне базови умения за работа с графични софтуери и софтуери за обработка на видео.  Ако предположим, че притежавате необходимия ресурс, доброто поддържане на бизнес профилите в социалните мрежи може да донесе много изгоди за вашия бизнес, а за някои типове бизнес това би било и основен източник на приходи.